Hłasko Józef

Hłasko Józef (1856-1934) Józef Hłasko urodził się 17 września 1856 r. w Przesiemieńce n. Dźwiną w guberni witebskiej. Publicysta, działacz Narodowej Demokracji, dziennikarz. Posługiwał się pseudonimami: J.H.S., Józef Kniażyc, Leliwa, Proboszcz i in. Był synem Józefa i...

Niewęgłowski Cezary

Niewęgłowski Cezary (1893-1939) Cezary Henryk Niewęgłowski urodził się 22 sierpnia 1893 roku. Major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Rzymie. Był synem Wiktora – właściciela dóbr Ciotusza Stara. Żonaty z Haliną...

Jasieński Zdzisław Henryk

Jasieński Zdzisław Henryk (1868-1893) Zdzisław Henryk Jasieński h. Dołęga urodził się 3 czerwca 1868 roku w Grzegorzewicach, par. Skuły. Pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Był synem Zdzisława Józefa Onufrego i Jadwigi Anieli Aleksandry z Wołowskich h. Na...

Popławski Walenty Jan

Popławski Walenty Jan (1793-1854) Walenty Jan Popławski urodził się 11 lutego 1793 roku w Wólce Raczyborowskiej, pow. orłowski. Dziedzic dóbr Piekary i Turowa Wola, członek Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych. Był synem Józefa i Marianny z Jaczyńskich. Żonaty;...

Plebański Jan Teodor

Plebański Jan Teodor (1870-1934) Jan Teodor Plebański urodził się w 1870 roku, zmarł 6.03.1934 r. Ziemianin, właściciel majątku Izdebno. Był synem Józefa Kazimierza i Kazimiery Jarzębowskiej. Ojciec był historykiem, profesorem Szkoły Głównej Warszawskiej. W 1891 roku...