Punktem odniesienia do opracowania strony są mapy powiatów zamieszone w wydanym przez

Józefa Mikołaja Bazewicza w latach 1903-1907 „Atlasie geograficznym ilustrowanym Królestwa Polskiego” .

Poniżej fragment Mapy Ogólnej Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i powiaty

Zapomniani – Przywracamy pamięć zasłużonym dla Mazowsza

Obserwuj nas