Punktem odniesienia do opracowania są mapy powiatów sochaczewskiego i błońskiego z 1907 roku zamieszczone w „Atlasie geograficznym ilustrowanym Królestwa Polskiego” wydanym przez Józefa Mikołaja Bazewicza w latach 1903-1907.

Poniżej fragment Mapy Ogólnej Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i powiaty

Zapomniani – Przywracamy pamięć zasłużonym dla Mazowsza

Obserwuj nas