Kilka słów o projekcie

Zapomniani – Przywracamy pamięć zasłużonym dla Mazowsza

Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza postawiła sobie jako jeden z celów działalności na polu historii przypomnienie osób, które przyczyniły się do rozwoju Mazowsza.

Obecnie na stronie internetowej zamieszczone zostały biogramy osób spoczywających na cmentarzach dawnych powiatów sochaczewskiego, błońskiego i gostynińskiego. W planach działań Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza jest takie rozbudowanie serwisu aby zasięgiem objąć większość cmentarzy znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Punktem odniesienia do opracowania strony jest „Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego” Michała Józefa Bazewicza z 1907 roku, oraz użyty w atlasie podział administracyjny – nieco inny niż współczesny, który pozwala przybliżyć kolejny fragment historii Mazowsza.

Na biogramy osób składają się oprócz części opisowej również zdjęcia archiwalnych dokumentów, zdjęcia sprzed 1939 roku, artykuły z ówczesnej prasy, artykuły z powojennych czasopism oraz zdjęcia nagrobków.

Liczymy na interakcję z Państwem – użytkownikami strony. Z Waszą pomocą będziemy dodawać nowe życiorysy, uzupełniać informacje oraz zdjęcia w już zamieszczonych.

Strona internetowa jest odpowiedzią na potrzebę osób zainteresowanych dziejami Mazowsza:

  • odkrywa najznamienitszych mieszkańców Mazowsza;
  • pozwala zaprezentować szerszemu gronu odbiorców lokalne nekropolie;
  • ukazuje obrazy miejsc, które obecnie często wyglądają zupełnie inaczej;
  • przybliża osoby spoczywające na lokalnych nekropoliach, które bardzo często nie mają bliskich, gotowych okazać troskę i zadbać o miejsce spoczynku swoich przodków.

Działanie kierujemy do młodego pokolenia, które bardzo często nie posiada wiedzy na temat historii Mazowsza, do przedstawicieli najstarszego pokolenia, którym opisywane postacie znane są często z nieco innej perspektywy, historyków i pasjonatów historii, nauczycieli, bibliotekarzy, działaczy kultury czy przewodników turystycznych.

Osoby, które chcą razem z nami tworzyć stronę  www.zapomniani.pl prosimy o kontakt przez formularz w celu otrzymania indywidualnego profilu do logowania.

Przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla Mazowsza

zapomniani.pl

Obserwuj nas