Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w 2019 roku ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchomiła projekt „Zapomniani”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach żyjących w latach 1800-1939, które na różnych płaszczyznach przyczyniały się do rozwoju Mazowsza.

W ramach projektu m.in. została uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczone zostały biogramy mieszkańców, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna lub zainwestowany majątek przyczyniały się do rozwoju regionu. Osób związanych z Mazowszem, które po śmierci zostały pochowane na lokalnych nekropoliach.

Historia Mazowsza to nie tylko miejsca: pałace, dwory, fabryki, kościoły, ale również mieszkańcy: właściciele ziemscy, przedsiębiorcy, kapłani, wojskowi, politycy czy działacze społeczni, którzy swoją troską o zachowanie polskości, patriotyczną postawą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju regionu. Dlatego nie można ominąć tak ważnego elementu lokalnej historii.

W 2019 roku projektem zostały objęte cmentarze dawnego powiatu sochaczewskiego, w 2020 roku zadanie zostało rozszerzone o teren dawnego powiatu błońskiego. W 2021 roku Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza otrzymała dofinansowaniu ze środków z Budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i dzięki któremu rozszerzyła zasięg prac o teren dawnego powiatu gostynińskiego.

Staramy się przybliżać postacie najznamienitszych mieszkańców regionu, którzy bardzo często nie mają bliskich, gotowych okazać troskę i zadbać o miejsce spoczynku swoich przodków oraz zaprezentować lokalne nekropolie. 

Zespół zapomniani.pl

Obserwuj nas