Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchomiła projekt „Zapomniani”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach żyjących w latach 1800-1939, które na różnych płaszczyznach przyczyniały się do rozwoju Mazowsza.

W ramach projektu została uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczone zostały biogramy mieszkańców, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna lub zainwestowany majątek przyczyniały się do rozwoju regionu. Osób związanych z Mazowszem, które po śmierci zostały pochowane na lokalnych nekropoliach.

Historia Mazowsza to nie tylko miejsca: pałace, dwory, fabryki, kościoły, ale również mieszkańcy: właściciele ziemscy, przedsiębiorcy, kapłani, wojskowi, politycy czy działacze społeczni, którzy troską o zachowanie polskości, patriotyczną postawą lub zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju regionu. Dlatego nie można ominąć tak ważnego elementu lokalnej historii.

Projektem zostały objęte cmentarze z terenu dawnych powiatów sochaczewskiego, błońskiego i gostynińskiego. Staramy się przybliżać postacie mieszkańców regionu, którzy bardzo często nie mają bliskich, gotowych okazać troskę i zadbać o miejsce spoczynku swoich przodków oraz zaprezentować lokalne nekropolie. 

Zespół zapomniani.pl

Obserwuj nas