Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza (FOZM) dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego uruchomiła projekt „Zapomniani”.

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach, które na różnych płaszczyznach przyczyniały się dla rozwoju Mazowsza, żyjących w latach 1800-1939, a spoczywających na nekropoliach powiatu sochaczewskiego.

Na stronie internetowej www.zapomniani.pl zamieszczone zostały oraz będą dodawane kolejne życiorysy osób spoczywających na mazowieckich nekropoliach, które zmarły przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej. Ma służyć przede wszystkim upamiętnieniu osób, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna lub zainwestowany majątek przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Przywracamy pamięć zasłużonym osobom dla Mazowsza.

Zespół  zapomniani.pl

Zapomniani

Obserwuj nas