Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w 2019 roku ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchomiła projekt „Zapomniani”, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o osobach, które w XIX i na na początku XX wieku na różnych płaszczyznach przyczyniały się do rozwoju Mazowsza. 

W ramach projektu m.in. została uruchomiona strona internetowa www.zapomniani.pl na której zamieszczone zostały biogramy mieszkańców, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna lub zainwestowany majątek przyczyniały się do rozwoju regionu. Osób związanych z Mazowszem, które po śmierci zostały pochowane na lokalnych nekropoliach.

Historia Mazowsza to nie tylko miejsca: pałace, dwory, fabryki, kościoły, ale również mieszkańcy: właściciele ziemscy, przedsiębiorcy, kapłani, wojskowi, politycy czy działacze społeczni, którzy swoją troską o zachowanie polskości, patriotyczną postawą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju regionu. Dlatego nie można ominąć tak ważnego elementu lokalnej historii. 

W 2019 roku projekt dotyczył cmentarzy dawnego powiatu sochaczewskiego, w 2020 roku również dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego działanie zostało rozszerzone o teren dawnego powiatu błońskiego, który wówczas swoim zasięgiem obejmował m.in: miasta Błonie, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Mszczonów.

Dzięki podjętym działaniom staramy się przybliżyć postacie najznamienitszych mieszkańców regionu, którzy bardzo często nie mają bliskich, gotowych okazać troskę i zadbać o miejsce spoczynku swoich przodków oraz zaprezentować lokalne nekropolie.

 

Zespół zapomniani.pl

Obserwuj nas