Niewęgłowski Cezary

Niewęgłowski Cezary (1893-1939) Cezary Henryk Niewęgłowski urodził się 22 sierpnia 1893 roku. Major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Rzymie. Był synem Wiktora – właściciela dóbr Ciotusza Stara. Żonaty z Haliną...

Colonna-Walewski Stanisław

Colonna-Walewski Stanisław (1846-1916) Stanisław Dionizy Colonna-Walewski h. Kolumna urodził się 11 października 1846 roku w Woli Wiązowej. Ziemianin. Był synem Ludwika Józefa Stefana i Marcelli z Walewskich (Ojciec był oficerem wojsk polskich, powstańcem 1863 roku,...

Jasieński Zdzisław Henryk

Jasieński Zdzisław Henryk (1868-1893) Zdzisław Henryk Jasieński h. Dołęga urodził się 3 czerwca 1868 roku w Grzegorzewicach, par. Skuły. Pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Był synem Zdzisława Józefa Onufrego i Jadwigi Anieli Aleksandry z Wołowskich h. Na...

Popławski Walenty Jan

Popławski Walenty Jan (1793-1854) Walenty Jan Popławski urodził się 11 lutego 1793 roku w Wólce Raczyborowskiej, pow. orłowski. Dziedzic dóbr Piekary i Turowa Wola, członek Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych. Był synem Józefa i Marianny z Jaczyńskich. Żonaty;...