Popławski Walenty Jan (1793-1854)

Walenty Jan Popławski urodził się 11.02.1793 roku w Wólce Raczyborowskiej, pow. orłowski. Dziedzic dóbr Piekary i Turowa Wola, członek Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych. Był synem Józefa i Marianny z Jaczyńskich.

Żonaty; w 1823 roku w Warszawie wziął ślub z Marianną Aleksandrą Linda, córką Bonawentury Ignacego i Heleny Skarbek–Rudzkiej. (Ojciec był sędzią pokoju pow. błońskiego). Małżonkowie mieli troje dzieci: Stanisław Józef (1824); Józef Nikodem (1826), który był uczestnikiem powstania styczniowego i Helena Emilia (1828).

W 1812 r. był studentem Wydziału Prawa i Administracji Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu (obecnie Uniwersytetu Warszawskiego) sekcji Prawa. W latach 1825-39 był sekretarzem generalnym, a w latach 1840-44 członkiem rządowym Administracji Rządowej Dochodów Skarbowych Tabacznych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Otrzymał prawo nowego szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 roku z racji posiadanego orderu Św. Stanisława IV klasy. Znany, powszechnie wysoko ceniony człowiek. W latach 30 XIX w. nabył majątek Turowa Wola w pow. rawskim.

Walenty Popławski zmarł 18 kwietnia 1854 roku w Turowej Woli. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Osuchowie.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć