Jasieński Zdzisław Henryk (1868-1893)

Zdzisław Henryk Jasieński h. Dołęga urodził się 3 czerwca 1868 roku w Grzegorzewicach, par. Skuły. Pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Był synem Zdzisława Józefa Onufrego i Jadwigi Anieli Aleksandry z Wołowskich h. Na Kaskach. (Ojciec był dziedzicem dóbr Grzegorzewice, matka była dziedziczką Osuchowa)

Był wnukiem Feliksa Wołowskiego, który w II poł. XIX w. wybudował pałac w Osuchowie. Jasieńscy byli uczestnikami Sejmu Czteroletniego, jedną z najbardziej zamożnych i wpływowych rodzin ziemiańskich w sandomierskiem w XIX wieku.

Był bratem Feliksa Aleksandra Jana Jasieńskiego ps. „Manggha”, krytyka i kolekcjonera sztuki, który przekazał krakowskiemu Muzeum Narodowemu swoje zbiory (ponad 20 000 muzealiów, z czego ponad 6500 związanych z Japonią i Chinami).

Zdzisław Jasieński zmarł 7 marca 1893 roku, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Osuchowie. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć