Niewęgłowski Cezary (1893-1939)

Cezary Henryk Niewęgłowski urodził się 22 sierpnia 1893 roku. Major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Rzymie. Był synem Wiktora – właściciela dóbr Ciotusza Stara.

Żonaty z Haliną Szartowską, córką Stanisława Szartowskiego – inżyniera, dyrektora Zakładów Mechanicznych „Białogon” w Białogonie k.Kielc.

Po zakończeniu I wojny światowej, jako były oficer armii rosyjskiej został przyjęty do Wojska Polskiego i zatwierdzony do stopnia podporucznika. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1919 awansowany na stopień kapitana artylerii. W latach 1925-27 odbył kurs w Wyższej Szkole Wojennej, uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W 1928 był oficerem Generalnego Sztabu Wojska Polskiego, gdzie pełnił funkcję referenta oraz kierownika samodzielnego referatu. Został awansowany na stopień majora artylerii.

W 1930 był kierownikiem Samodzielnego Referatu Ogólnego, odpowiadał za kontakty z attachatami obcymi. W 1932 został wybrany członkiem zarządu Towarzystwa Polsko-Japońskiego, następnie działał w służbie dyplomatycznej pracując jako zastępca attaché wojskowego w Paryżu (1933-35) oraz etatowy attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Rzymie (1936-38). Bardzo dobrze posługiwał się językiem włoskim.

W 1938 został dowódcą dywizjonu w I pułku artylerii przeciwlotniczej, od marca 1939 r., był oficerem informacyjnym do obrony styku pomiędzy Armią „Poznań” i Armią „Kraków”. Po wybuchu II wojny światowej był pierwszym oficerem informacyjnym Grupy Operacyjnej „Piotrków” w składzie Armii „Łódź”. 

Ordery i odznaczenia: Krzyż Walecznych – trzykrotnie, Krzyż Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Międzyaliancki, Krzyż Zasługi Wojskowej II klasy – Hiszpania, Order Krzyża Orła IV klasy – Estonia, Order Trzech Gwiazd IV klasy – Łotwa, Krzyż Komandorski Orderu Leopolda – Belgia, Order „Gwiazdy Rumunii” V klasy. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari – pośmiertnie (29 września 1939). 

Cezary Niewęgłowski zmarł 7 września 1939 roku, pochowany został na cmentarzu w Osuchowie. Nie mogąc pogodzić się z nieudolnym sposobem prowadzenia walki przez dowódców popełnił samobójstwo.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć