Plebański Jan Teodor (1870-1934)

Jan Teodor Plebański urodził się w 1870 roku, zmarł 6.03.1934 r. Ziemianin, właściciel majątku Izdebno. Był synem Józefa Kazimierza i Kazimiery Jarzębowskiej. Ojciec był historykiem, profesorem Szkoły Głównej Warszawskiej.

W 1891 roku ukończył Instytut Rolniczy w Puławach. Następnie był administratorem kilku majątków ziemskich. Około 1895 roku powrócił do Izdebna, gdzie rozwijał swoją wiedzę rolniczą.

W 1907 r. wydał pracę „Rys gleboznawczy powiatu Błońskiego”. Pisał artykuły do m.in. „Gazety Rolniczej”.

Był prezesem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Grodzisku, radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, był założycielem Straży Ogniowej w Izdebnie.

W 1922 r. został wybrany na stanowisko prezesa Grodziskiego Oddziału Związku Ziemian, stanowisko to piastował aż do śmierci.

Jan Teodor Plebański zmarł 6 marca 1934 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Izdebnie Kościelnym. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Rolnicza 1934 nr 15

https://wielcy.pl 

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl 

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim 

Obserwuj nas