Staszakowski Rafał

Staszakowski Rafał (1825-1863) Rafał Stasiakowski (Staszakowski Rafał) urodził się około 1825 roku. Ksiądz ze Zgromadzenia Księży Bernardynów, powstaniec 1863 roku. W Roczniku Religijnym Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na Rok 1847 wymieniany jest jako...

Sentomerski Aleksander

Alphonce Aleksander Jan h. Sentomerski (1779-1857) Aleksander Jan d’Alphonce de Saint Omer Sentomerski urodził się 18.12.1779 w Pontoise (Francja), zmarł 27.04.1857 roku w Mistrzewicach pow. Sochaczew. Kapitan Armii Księstwa Warszawskiego, oficer Powstania...

Dziembowski Władysław

Dziembowski Władysław (1831-1896) Władysław Andrzej Dziembowski urodził się 25 listopada 1831 roku w Łagiewnikach w pow. gnieźnieńskim. Powstaniec 1863 roku, działacz społeczny i gospodarczy, właściciel dóbr Kampinos. Był synem Zygmunta Dziembowskiego i Justyny z...

Smoleński Sylwester

Smoleński Sylwester (1802-1885) Sylwester Smoleński-Zima urodził się w 1802 roku w Smoleniu Daćbogi. par. Węgra, zmarł 15.06.1885 roku w Kampinosie. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza Smoleńskiego-Zimy h. Doliwa i...