Staszakowski Rafał

Staszakowski Rafał (1825-1863) Rafał Stasiakowski (Staszakowski Rafał) urodził się około 1825 roku. Ksiądz ze Zgromadzenia Księży Bernardynów, powstaniec 1863 roku. W Roczniku Religijnym Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na Rok 1847 wymieniany jest jako...

Sentomerski Aleksander

d’Alphonce Aleksander Jan (1779-1857) Aleksander Jan d’Alphonce de Saint Omer h. Sentomerski urodził się 18 (lub 28) grudnia 1779 roku w Pontoise (Francja), zmarł 27.04.1857 roku w Mistrzewicach pow. sochaczewski. Kapitan Armii Księstwa Warszawskiego, oficer...

Dziembowski Władysław

Dziembowski Władysław (1831-1896) Władysław Andrzej Dziembowski urodził się 25 listopada 1831 roku w Łagiewnikach w pow. gnieźnieńskim. Powstaniec 1863 roku, działacz społeczny i gospodarczy, właściciel dóbr Kampinos. Był synem Zygmunta Dziembowskiego i Justyny z...

Smoleński Sylwester

Smoleński Sylwester (1802-1885) Sylwester Smoleński urodził się 20 września 1803 roku w Smoleniu Daćbogi, parafia Węgra. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza i Franciszki ze Smoleńskich. Ojciec był dziedzicem majątku Smoleń...