Znajek Szymon

Znajek Szymon (1840-1921) Szymon Znajek urodził się w 1840 roku w Lisiewicach, par. Chruślin, gm. Bielawy. Był synem Kacpra i Józefy (Franciszki) ze Skowrońskich. Rolnik, uczestnik powstania 1863 roku. Dwukrotnie żonaty; 3 października 1864 roku w Bielawach wziął ślub...

Brzozowski Kazimierz

Brzozowski Kazimierz (1837-1890) Kazimierz Gustaw Brzozowski urodził się 16 października 1837 roku w Warszawie, był synem Onufrego i Ludwiki z Życkich. Ksiądz, kanonik, proboszcz par. Kampinos. Ojciec był urzędnikiem Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych w Warszawie....

Żebrowski Jan

Żebrowski Jan (1834-1898) Jan Seweryn Nepomucen Żebrowski urodził się 12 maja 1834 roku w Suchodołku, par. Przesmyki, w gub. Siedleckiej. Był synem Walentego i Julianny z Więzowskich. Nauczyciel w Kampinosie. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Żonaty; 30 stycznia 1856...

Sokolik Aleksander

Sokolik Aleksander (1855-1908) Aleksander Sokolik urodził się w 1855 roku w Wysokich w gub. łomżyńskiej, był synem Grzegorza i Petronelli z Kolińskich. Ksiądz, autor książek o tematyce religijnej i do nauki religii oraz publikacji o hodowli pszczół. Kapłan od 1879...

Baszyński Jan

Baszyński Jan (1829-1891) Jan Baszyński urodził się w 1829 roku. Podleśny leśnictwa Kampinos. Pomagał powstańcom w 1863 roku. W 1852 roku zdał egzamin na stanowisko podleśnego strażowego. Pracował na stanowisku Podleśnego Biurowego w Lubieniu – Urząd Leśny Piotrków,...

Dziembowski Władysław

Dziembowski Władysław (1831-1896) Władysław Andrzej Dziembowski urodził się 25 listopada 1831 roku w Łagiewnikach w pow. gnieźnieńskim. Powstaniec 1863 roku, działacz społeczny i gospodarczy, właściciel dóbr Kampinos. Był synem Zygmunta Dziembowskiego i Justyny z...