Baszyński Jan (1829-1891)

Jan Baszyński urodził się w 1829 roku. Podleśny leśnictwa Kampinos. Pomagał powstańcom w 1863 roku.

W 1852 roku zdał egzamin na stanowisko podleśnego strażowego. Pracował na stanowisku Podleśnego Biurowego w Lubieniu – Urząd Leśny Piotrków, od 1855 roku na stanowisku podleśnego strażowego Leśnictwa Kampionos.

W okresie powstania 1863 roku aktywnie wspierał działania powstańcze, pomagał w utrzymaniu łączności z Warszawą, opiekował się powstańcami, wyznaczał kryjówki. Był krewnym Mieczysława Romanowskiego, powstańca i poety.

Jan Baszyński zmarł 18 listopada 1891 roku w Kampinosie w wieku 63 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kampinosie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.kampinos.pl

Wiek: gazeta polityczna, literacka i spółeczna 1880 nr 238 (25 października)

Erlicki Feliks; Rys historyczny Instytutów Rolniczo-Leśnych w Królestwie Polskiém

Rocznik Leśniczy : dzieło zbiorowe 1863 T.3 Część 2

Gazeta Codzienna 1855 nr 127 (14 maja)

Szymon Bijak, Rok 1863 w Puszczy Kampinoskiej, PTTK (Warszawa 2014)

www.pzw.pl

www.szukajwarchiwach.gov.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

Obserwuj nas