Brzozowski Kazimierz (1837-1890)

Kazimierz Gustaw Brzozowski urodził się 16 października 1837 roku w Warszawie, był synem Onufrego i Ludwiki z Życkich. Ksiądz, kanonik, proboszcz par. Kampinos. Ojciec był urzędnikiem Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych w Warszawie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1860 roku. Wikariusz parafii: Gąbin (1860); Niesułków (1860-62). Administrator parafii: Boglewice (1866-78); Jadów (1878-83); Kamion (1883-85). W 1881 będąc proboszczem w Jadowie podjął działania mające na celu budowę nowego murowanego kościoła. Kanonik mohylewski.

Po śmierci ks. Sylwestra Smolińskiego w 1885 roku, wieloletniego proboszcza parafii Kampinos, został skierowany do pracy na tej parafii.

Ksiądz Kazimierz Brzozowski zmarł 25 października 1890 roku. Pochowany został na cmentarzu w Kampinosie. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurjer Warszawski R.70 nr 297 (27 października 1890)

Gazeta Świąteczna R.1 nr 10 (5 marca 1881)

Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych R.2 № 139 (29 maja 1857)

Słowo R.9 nr 243 (28 października 1890)

Słowo R.4 nr 191 (31 sierpnia 1885)

Gazeta Codzienna 1860 nr 288 (31 października)

Gazeta Codzienna 1860 nr 288 (31 października)

Kurjer Warszawski R.37 nr 138 (28 maja 1857)

Kurjer Warszawski R.65 nr 239 (30 sierpnia 1885)

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym R.21 nr 36 (6 września 1883)

Przegląd Katolicki: tygodnik poświęcony sprawom religijnym, społecznym i kulturalnym R.28 nr 45 (6 listopada 1890)

www.geneteka.genealodzy.pl

www.wielcy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

www.polona.pl

Obserwuj nas