Smoleński Sylwester (1802-1885)

Sylwester Smoleński urodził się 20 września 1803 roku w Smoleniu Daćbogi, parafia Węgra. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza i Franciszki ze Smoleńskich. Ojciec był dziedzicem majątku Smoleń Daćbogi (obecnie część wsi Trzcianka)

Pochodził z rodziny szlacheckiej, miał siedmioro rodzeństwa: Tekla (1800-97); Józef (1803-83); Zuzanna (1810-10); Seweryn (1812); Teofila (1816-26); Estera (1820-1906); Nikodem (zm.1816).

Święcenia kapłańskie przyjął w 1827 roku; przez 12 lat był wikariuszem przy Kolegiacie Łowickiej, do 1839 roku. W 1839 roku został mianowany proboszczem parafii Kampinos, funkcję tę pełnił w latach 1839-85. Od 1845 roku był kanonikiem i prokuratorem kapituły łowickiej. Dziekan sochaczewski.

W trakcie Powstania Styczniowego współpracował ze sztabem Romanowskiego, który stacjonował w kampinoskim dworku należącym do Łaszczyńskich, skąd wysyłano dyrektywy na całe województwo mazowieckie. Ksiądz Smoleński zmuszony został do zapłacenia 50 rubli grzywny za to, że w kazaniu wielkanocnym użył „wyrazów niewłaściwych”. Chodziło o sprawy polityczne, bo szczególnie na te słowa uwagę zwracały władze rosyjskie.

W 1864 roku rozpoczął remont kościoła w Kampinosie. Wykonano tynki, malunki, wstawiono nowy Wielki Ołtarz główny. W 1865 roku, staraniem proboszcza Sylwestra Smoleńskiego i z datków parafian, przed kościołem w Kampinosie ustawiono figurkę „Matki Boskiej z dzieciątkiem” – na cześć powstania i bohaterskich zmagań narodu polskiego.

W 1875 roku poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła w Młodzieszynie. W 1884 roku został mianowany prepozytem kapituły łowickiej.

Ksiądz Sylwester Smoleński zmarł 15 czerwca 1885 roku w Kampinosie w wieku 82 lat w 58 roku kapłaństwa. Pochowany został na przykościelnym cmentarzu w Kampinosie.

Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 roku: „Sylwester Smoliński, zamieszkały Kampinos, poczta Sochaczew”.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

ks. Józef Wieteska, “Katalog Prałatów i Kanoników Prymasowskiej Kapituły Łowickiej od 1433 do 1970 r.,” Archiwum Cyfrowe Skierniewic, Dostęp 22 września 2022, https://archiwumskierniewic.pl/items/show/3490.

Gazeta Codzienna 1857 nr 78 (22 marca) 

Przegląd Katolicki 1885 nr 35 (27 sierpnia)

Kubicki Paweł; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915 : materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 1, Dawne Królestwo Polskie. T. 3; Sandomierz 1933

http://polaneis.pl

http://polona.pl

http://kampinos.pl

www.myheritage.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

Obserwuj nas