Smoleński Sylwester (1802-1885)

Sylwester Smoleński-Zima urodził się w 1802 roku w Smoleniu Daćbogi. par. Węgra, zmarł 15.06.1885 roku w Kampinosie. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza Smoleńskiego-Zimy h. Doliwa i Franciszki Smoleńskiej. Ojciec był dziedzicem majątku Smoleń Daćbogi (obecnie część wsi Trzcianka)

Sylwester Smoleński-Zima pochodził z rodziny szlacheckiej, miał sześcioro rodzeństwa: Tekla 1800-1897, Józef 1803-1883, Zuzanna 1810, Seweryn 1812, Teofila 1816-1826, Estera 1820-1906.

Kanonik i prokurator kapituły Łowickiej od 1847 roku. Funkcję proboszcza parafii Kampinos pełnił w latach 1839-71.

Wymieniony jako członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 roku,: Sylwester Smoliński, zamieszkały Kampinos, poczta Sochaczew.

W trakcie Powstania Styczniowego współpracował ze sztabem Romanowskiego, który stacjonował w kampinoskim dworku należącym do Łaszczyńskich, skąd wysyłano dyrektywy na całe województwo mazowieckie.

Ksiądz Smoleński zmuszony został do zapłacenia 50 rubli grzywny za to, że w kazaniu wielkanocnym użył, jak to określano w doniesieniu policyjnym, „wyrazów niewłaściwych”. Chodziło oczywiście o sprawy polityczne, bo tylko tych gorliwie pilnowały władze rosyjskie.

W 1865 roku, staraniem proboszcza Sylwestra Smoleńskiego i z datków parafian, przed kościołem w Kampinosie ustawiono figurkę „Matki Boskiej z dzieciątkiem” – na cześć powstania i bohaterskich zmagań narodu polskiego.

Zmarł dnia 15 czerwca 1885 roku w Kampinosie w wieku 83 lat. Pochowany został na przykościelnym cmentarzu w Kampinosie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć