Staszakowski Rafał (1825-1863)

Rafał Stasiakowski (Staszakowski Rafał) urodził się około 1825 roku. Ksiądz ze Zgromadzenia Księży Bernardynów, powstaniec 1863 roku.

W Roczniku Religijnym Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na Rok 1847 wymieniany jest jako student św. teologii w zakonie księży bernardynów w Warszawie. W 1849 był w zakonie w Piotrkowie, a w 1856 roku w Ostrołęce. W 1863 roku był wikarym w zakonie oo. Bernardynów w Łęczycy.

Bernardyni z Łęczycy aktywnie uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Wikary Stasiakowski był dowódcą jednego z oddziałów powstańczych. Zginął na polu walki pod Dobrzykowem, pełniąc posługę kapłana, w chwili szafowania sakramentów lub został rozstrzelany. (Na kilka godzin przed bitwą pod Ciechomicami miał przepowiedzieć swoją śmierć twierdząc, że dosięgnie go pierwsza kula w tym starciu).

Ksiądz Rafał Stasiakowski zmarł 19 maja 1863 roku. Pochowany został na cmentarzu w Dobrzykowie.

Nazwisko kapłana podawane jest w różnych źródłach jako: Stasierkowski / Staszakowski / Stasiakowski / Staszkiewicz. 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Stupnicki Hipolit; Imionopis poległych i straconych ofiar powstania roku 1863 i 1864

Golichowski; Przed nową epoką: materyały do historyi OO Bernardynów w Polsce 1899

Tygodnik Katolicki 1864 nr 28 (8 lipca)

Rys chronologiczny papieżów od Piotra ś-go aż do Piusa IX-go 1856

Kurjer Warszawski 1856 nr 210 (12 sierpnia)

Kalendarz Powstańców na Rok (1914)

Elenchus Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis Anno Domini 1849

Ordo Divini Officii ad Usum Dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis 1841

Kraj 1869 nr 85 (15 czerwca)

https://polona.pl

https://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://familyserch.org

Obserwuj nas