d’Alphonce Aleksander Jan (1779-1857)

Aleksander Jan d’Alphonce de Saint Omer h. Sentomerski urodził się 18 (lub 28) grudnia 1779 roku w Pontoise (Francja), zmarł 27.04.1857 roku w Mistrzewicach pow. sochaczewski. Kapitan Armii Księstwa Warszawskiego, oficer Powstania Listopadowego, kartograf, generał wojsk cesarsko-rosyjskich. Był synem Antoine d’Alphonce i Régine Lelier. Rodzina pochodzenia francuskiego.

Żonaty trzykrotnie; jeszcze we Francji ok. 1790 roku ożenił się z Katherine Didier, córką Jana i Reginy Lelier. Mieli syna Edwarda Aleksandra.

W Warszawie ok. 1808 roku ożenił się z Urszulą Prusimską, córką Wincentego Prusimskiego i Katarzyny z Chłapowskich. Wincenty Prusimski był dziedzicem rozległych dóbr w okolicach Międzychodu, m.in. majątku Debrzno, który Urszula wniosła generałowi d’Alfonce w posagu. Małżonkowie mieli ośmioro dzieci: Aleksander Adolf (1810); Tadeusz Włodzimierz (1812); Józef Emilian (1817); Felicjan Aleksander (1818); Jan Kazimierz Stanisław (1820); Teodor Wincenty (1822); Antoni Stanisław (1823); Felix (1827). Urszula zmarła 15 sierpnia 1827 roku.

17 kwietnia 1856 roku w Mistrzewicach wziął ślub z Adelą Rusiecką, córką Leonarda i Teresy z Szajeskich. Małżeństwo było bezdzietne.

Walczył w wojnach napoleońskich; w 1794 roku jako żołnierz armii francuskiej, 1800 podporucznik pułku dragonów, 1802 przeszedł do korpusu inżynierów, 1805 porucznik, 1807 kapitan w sztabie marszałka Lefebvre. Za kampanię 1807 roku otrzymał order Virtuti Militari.

1807 r. kapitan, adiutant księcia Poniatowskiego w Sztabie Głównym Księstwa Warszawskiego, w 1809 r. poddyrektor korpusu inżynierów. W 1809 roku awansował do stopnia podpułkownika, otrzymał również stanowisko szef biura topograficznego. W 1811 roku wykonał mapę Wołynia, a potem Galicji, Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego.

„Ciekawostką jest, że opracowujący mapę Wołynia podpułkownik Aleksander d’Alphonce korzystał w szerokim zakresie z rękopiśmiennej mapy geologicznej znanego badacza i naukowca Stanisława Staszica. Z tego okresu pochodzi również inna ważna praca tego autora, powstała w wersji rękopiśmiennej prawdopodobnie w 1811 r., dużej wartości mapa donacji napoleońskich i granic departamentów Księstwa. Było to zapewne studium do przygotowywanej od pewnego czasu szczegółowej mapy Księstwa Warszawskiego. … A. Alphonce kierował również kopiowaniem map Dniestru, oraz Galicji i dawnych Prus Południowych (mapa Gilly’ego) na zamówienie francuskie.” (M. Ochman, Polski Korpus Inżynierów Wojskowych w latach 1807-1831) 

W 1813 przeniesiony został do korpusu inżynierów, w 1814 został szef szwadronu, wrócił z generałem Dąbrowskim do Polski. W 1815 roku awansował do stopnia majora, wszedł do Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa Generalnego. W 1820 otrzymał stopień pułkownika. Prowadził pomiary okolic Płocka do Mapy Królestwa Polskiego. W 1822 roku rozpoczął prace nad mapą Królestwa Polskiego.

W 1824 roku kupił od Juliana Kaftańskiego ogród „Bagatela” mieszczący się przy ul. Okopowej w Warszawie. W 1843 sprzedał „Bagatelę” Józefie z hrabiów Mostowskich Muchanów. Od około 1825 był także właścicielem domu przy ul. Mokotowskiej.

W grudniu 1828 roku otrzymał na sześc lat patent swobody na wprowadzenie i konstrukcję maszyny do wyrabiania cegieł.

1830 otrzymał znak honorowy za 20 lat nieskazitelnej służby oficerskiej. W trakcie powstania jako pułkownik Kwatermistrzostwa Generalnego, po kapitulacji Warszawy pozostał w mieście. 1832 wszedł do służby rosyjskiej, należał do korpusu topografów. 1842 dymisja w stopniu generała majora.

Za wieloletnią pracę kartografa i kwatermistrza oraz nienaganną oficerską służbę uzyskał w 1843 roku przyznanie szlachectwa i herb „Sentomerski” (od Saint-Omer – rodzinnego miasta we Francji).

Był też architektem.

W 1817 roku zaprojektował w stylu angielskim park w Radziejowicach. Był również autorem projektu ogrodu wokół Belwederu w Warszawie oraz Świątyni Milczenia w parku w Słubicach. Według jego projektu przebudowano w 1841 roku pałac w Objezierzu, woj. wielkopolskie.

Aleksander d’Alphonce Sentomerski zmarł 27 kwietnia 1857 roku w Mistrzewicach w wieku 76 lat. Pochowany został prawdopodobnie na cmentarzu w Mistrzewicach.

Blazonowanie herbu: „Tarcza rozcięta i skrzyżowana. W prawej górnej części lazurowej z dołu wyłania się charcik srebrny; w lewej czarnej części srebrny miecz ze złotą rękojeścią w filarze; w dolnej szkarłatnej części znajduje się srebrna chusta ułożona w koło, związana u dołu, z opuszczonymi końcami. Tarcza jest zwieńczona hełmem szlacheckim z koroną. W klejnocie wschodzący srebrny charcik. Nie ma zawołania”.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

www.geni.com

www.wielcy.pl

Powszechny Dziennik Krajowy 1829 nr 125 (28 maja)

Gazeta Polska 1829 Nro 48 (19 lutego)

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1840 nr 79 (2 kwietnia)

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. 1843, № 153 (4 lipca)

Kurjer Warszawski 1857 № 131 (20 maja)

Kurjer Warszawski R.55 nr 102 (13 maja 1875)

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854

Józefa Unger Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy na Rok (1857)

Taryfa domów miasta Warszawy i przedmieścia Pragi_1839

Kurjer Warszawski R.53 nr 218 (9 października 1873) + dod.

Ogrody w Warszawie i jej okolicach: opisane w roku 1784 (1848)

Kraushar Aleksander, Typy i oryginały warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. 1, Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831, Warszawa 1913

Archiwum Państwowe w Warszawie

Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie

www.metryki.genealodzy.pl

Polski Słownik Biograficzny, Tom 1

R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 1, Warszawa 1995

S. Łoza, Architekci i Budowniczowie w Polsce

www.radziejowice.pl

www.polskiezabytki.pl 

www.fotopolska.eu

dr Marcin Ochman: „Polski Korpus Inżynierów Wojskowych w latach 1807-1831″ Rozprawa doktorska. prof. dr hab. Jarosław Czubaty (opiekun rozprawy doktorskiej). Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Wydz. historyczny, 2017, s. 439-440

https://gerbovnik.ru

РГИА. Ф.1411. Оп.1. Д.440. Л.8 (№ 2).
Воспроизводится на основании Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», ст.26 ч.1.

„Zbiór herbów dyplomowych Szlachty Polskiej”

Obserwuj nas