Uzdowski Józef

Uzdowski Józef (1837-1900) Józef Leon Uzdowski urodził się 28 marca 1837 roku w Golach.  Ziemianin, właściciel Marynina w pow. błońskim. Sędzia gminny powiatu błońskiego, kawaler orderu św. Stanisława III-klasy. Był synem Józefa Jana i Eleonory Rozalii Parol. Ojciec...

Prostko Adolf

Prostko Adolf (1870-1921) Adolf Władysław Prostko urodził się w 1870 r. w Warszawie. Założyciel i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, pracownik Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Był synem Juliana i Katarzyny z Pezińskich.   17 lipca 1892 roku...

Marylski Eustachy

Marylski Eustachy (1804-1871) Eustachy Anastazy Józef Marylski urodził się 29 marca 1804 roku w Rozlazłowie (pow. sochaczewski). Sędzia Pokoju Powiatu Błońskiego, ziemianin, pisarz. Był synem Piotra i Katarzyny z Cybulskich. Piotr Marylski był kapitanem wojsk...

Lilpop Stanisław Wilhelm

Lilpop Stanisław (1863-1930) Stanisław Wilhelm Augustyn Lilpop urodził się 19 grudnia 1863 roku w Warszawie. Polski przemysłowiec, jeden z założycieli miasta-ogrodu Podkowa Leśna pod Warszawą, fotografik. Był synem Stanisława Lilpopa i Joanny Teodory Petzold. Ojciec...