Marylski Eustachy (1804-1871)

Eustachy Anastazy Józef Marylski urodził się 29 marca 1804 roku w Rozlazłowie (pow. sochaczewski). Sędzia Pokoju Powiatu Błońskiego, ziemianin, pisarz. Był synem Piotra i Katarzyny z Cybulskich. Piotr Marylski był kapitanem wojsk Kościuszki w czasie powstania 1794 roku, radcą powiatu sochaczewskiego i marszałkiem sejmiku błońskiego.

Trzykrotnie żonaty; 27 lipca 1830 roku w Krakowie wziął ślub z Urszulą Dominiką Sariusz-Skórkowską (1810-1844), córką Feliksa i Joanny Weryha-Darowskiej (c. Kazimierza, właściciela majątku Balice k. Krakowa). Małżonkowie mieli czworo dzieci: Henryk Władysław Feliks Włodzimierz (1833); Jadwiga Teresa Joanna (1834); Joanna Agrypina Zofia (1839); Bronisław (1841). Urszula Marylska zmarła 9 marca 1844 roku w Karnicach.

28 maja 1846 roku w Piasecznie wziął ślub z Teodorą Domicellą Weryha-Darowską h. Ślepowron (1802-1859), córką Józefa i Felicjanny hrabiny Walewskiej. Małżeństwo było bezdzietne, Teodora zmarła 3 lutego 1859 roku.

Około 1860 roku wziął ślub z Ludgardą Leonardą Ursyn-Pruszyńską h. Rawicz (1835-1869), córką Hipolita i Ludwiki Ursyn-Pruszyńskiej. Z tego małżeństwa miał syna, Antoniego Eustachego (1865). Ludgarda zmarła 28 października 1869 roku.

Uczył się w gimnazjum w Płocku. W 1820 roku został przyjęty do Liceum Warszawskiego i umieszczony na pensji u Mikołaja Chopina (ojca Fryderyka). Po ukończeniu liceum rozpoczął studia w Uniwersytecie, gdzie otrzymał dyplom magistra prawa i administracji w 1826. W 1828 wyjechał, wraz z Fryderykiem Skarbkiem w podróż po krajach Europy Zachodniej. W Paryżu, w uznaniu wiedzy i umiejętności, został przyjęty do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Po powrocie do kraju zajął się gospodarowaniem w majątkach Książenice i Żółwin, które odziedziczył po swoim ojcu w roku 1829. W 1831 brał udział w powstaniu listopadowym, rok później został radcą Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego woj. mazowieckiego, a w 1837 radcą Towarzystwa Ogniowego. W 1864 roku sprzedał majątek Książenice rodzinie Sołtanów. W latach 1847-63 był sędzią pokoju pow. błońskiego. Należał również do Towarzystwa Rolniczego.

Oprócz gospodarowania, dużo podróżował (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy) a podróże wykorzystywał do gromadzenia materiałów historycznych. W roku 1829 opublikował „Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie Polaków”. W 1860 „Pomniki i mogiły Polaków na cmentarzach zagranicznych, zebrał i opisał Eustachy Marylski”, które były podsumowaniem jego zainteresowań i zagranicznych podróży. Przetłumaczył także z francuskiego i wydał rękopis Antoniego Łukasza Krutty „Dziennik przyjęcia i pobytu nadzwyczajnego posła Porty Ottomańskiej do Stanisława Augusta, króla Polski” (1860).

Eustachy Marylski zmarł 4 sierpnia 1871 roku w majątku Żółwin koło Grodziska Mazowieckiego. Pochowany został w rodzinnej kaplicy grobowej na cmentarzu w Brwinowie. 

Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Herb Ostoja został nadany jednemu z jego przodków po bitwie pod Wiedniem w 1683 r. przez króla Jana III Sobieskiego. Kaplica grobowa stojąca na cmentarzu w Brwinowie powstała prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo stała w majątku rodziny Marylskich w Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim. Do Brwinowa trafiła w 1857.. Przeniósł ją Eustachy Marylski i postawił na grobie swego ojca – Piotra zmarłego w 1829 roku. 

Na tablicy przed wejściem czytamy:

„Nędzny przechodniu, ziemi prochu! za tym progiem

Tu wspomnij na swój koniec i kórz się przed Bogiem

Nie mijaj bez westchnienia, wspomóż nas modłami

A i za tobą westchną, jak się złączysz z nami”.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła: 

Elżbieta Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836–1861, Warszawa 2007

Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski; Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Warszawa, 2005

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999)

Hoesick F., Chopin: życie i twórczość…, Warszawa, 1910

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego 1858 nr 225 (25 września)

Kurjer Warszawski 1871 nr 175 (10 sierpnia 1871)

Gazeta Warszawska 1871 nr 174 (9 sierpnia)

Monitor Warszawski 1827 nr 42 (4 kwietnia)

Kłosy: czasopismo illustrowane tygodniowe 1871 nr 326 (28 września)

https://zapomniani.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://pl.wikipedia.org

https://mazowieckie.dipp.info.pl

http://www.ksiazenice.parafia.info.pl

www.mazowsze.hist.pl

https://bcul.lib.uni.lodz.pl

https://polona.pl

https://www.familysearch.org/pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

https://pl.chopin.nifc.pl

Obserwuj nas