Prostko Adolf (1870-1921)

Adolf Władysław Prostko urodził się w 1870 r. w Warszawie. Założyciel i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie, pracownik Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Był synem Juliana i Katarzyny z Pezińskich.  

17 lipca 1892 roku w Warszawie wziął ślub z Marianną Wąsowicz, córką Erazma i Marii Katz. Małżonkowie mieli czworo dzieci: Stefan Sylwester (1894); Jadwiga Aleksandra (1895); Tadeusz (1896); Kazimierz (1904).

Miał wykształcenie średnie. W 1907 roku kandydował z okręgu nr 6 do Dumy Państwowej z ugrupowania Koncentracja Narodowa. W 1910 r. był współinicjatorem powołania Ochotniczej Straży Ogniowej w Brwinowie, której prezesem był w latach 1912-14. Był pracownikiem Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Po zakończeniu I Wojny Światowej był członkiem komisji przebudowy kolejowego węzła warszawskiego. Należał do zarządu Banku Spółdzielczego. Dał się poznać jako opiekun biednych dzieci.

Członek Towarzystwa „Jedność”, przewodniczący Koła na okręg brwinowski. Członek Stowarzyszenia spożywczego kolei wiedeńskiej.

Adolf Prostko zmarł 15 marca 1921 roku, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Brwinowie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć