Lilpop Stanisław (1863-1930)

Stanisław Wilhelm Augustyn Lilpop urodził się 19 grudnia 1863 roku w Warszawie. Polski przemysłowiec, jeden z założycieli miasta-ogrodu Podkowa Leśna pod Warszawą, fotografik. Był synem Stanisława Lilpopa i Joanny Teodory Petzold. Ojciec był jednym z najbogatszych polskich przedsiębiorców oraz mecenasem kultury i kolekcjonerem sztuki.

29 grudnia 1896 r. w Warszawie wziął ślub z Jadwigą Emilią Stankiewicz (1876-1965), córką Władysława Hipolita Stankiewicza i Adelajdy Jadwigi Lesznowskiej. (Hipolit Stankiewicz był lekarzem chirurgiem i urologiem). Małżonkowie mieli córkę Annę Helenę (1897-1979), pisarkę, poetkę, żonę poety Jarosława Iwaszkiewicza.

Studiował na Wydziale Handlowym Politechniki Ryskiej w latach 1884-89. Był członkiem Korporacji Akademickiej „Welecja”. Odziedziczył po ojcu majątek oceniany na 320 tys. rubli srebrem, a także udziały w fabrykach produkcji maszyn i w cukrowniach. W 1909 sprzedał większość odziedziczonego majątku ziemskiego Brwinów, a za uzyskane pieniądze w 1910 wyjechał na safari do Kenii. Owocem tej wyprawy był ogromny zbiór fotografii, na których utrwalił kulturę, obrzędowość i stroje miejscowych ludów, a także trofea myśliwskie (których część znajduje się w muzeum w Stawisku).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy spółka „Siła i Światło” SA budowała linię kolei elektrycznej (EKD) Warszawa–Grodzisk Mazowiecki (obecnie WKD), przekonał jej dyrektora finansowego do przeprowadzenia kolei przez tereny Podkowy Leśnej i jednocześnie stworzenia spółki pod nazwą „Miasto Ogród Podkowa Leśna”. W 1925 przekazał tereny przyszłego miasta jako aport spółce akcyjnej, w której miał udział 40% akcji. Pozostawił sobie część terenu, na którym w 1928 wybudował willę „Stawisko” dla swojej córki Anny i jej męża Jarosława Iwaszkiewicza.

Stanisław Wilhelm Lilpop zmarł w Warszawie 5 listopada 1930 roku. Został pochowany na cmentarzu w Brwinowie. 

Jako zapalony fotografik, Stanisław Lilpop pozostawił po sobie bogatą kolekcję barwnych fotografii wykonanych metodą autochromatyczną. Był pierwowzorem postaci pana Liebe z powieści „Soból i panna” Józefa Weyssenhoffa.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Stanisław Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1–3, Warszawa (1932–1935)

Olgierd Budrewicz, Sagi Warszawskie t. 1–3, Warszawa 1990

Polski Słownik Biograficzny, t. I-XXXIX, Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk (1932–1999) 

Kurier Warszawski, (gazeta codzienna) numery z lat 1821–1939

Tygodnik Ilustrowany, numery z lat 1823–1900

https://zapomniani.pl

https://wielcy.pl

https://szukajwarchiwach.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://crispa.uw.edu.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl

https://pl.wikipedia.org 

www.mazowsze.hist.pl 

https://www.familysearch.org/pl

 Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Archiwum Państwowe w Warszawie

Obserwuj nas