Uzdowski Józef (1837-1900)

Józef Leon Uzdowski urodził się 28 marca 1837 roku w Golach.  Ziemianin, właściciel Marynina w pow. błońskim. Sędzia gminny powiatu błońskiego, kawaler orderu św. Stanisława III-klasy. Był synem Józefa Jana i Eleonory Rozalii Parol. Ojciec był ekonomem w Golach.

Żonaty; 22 lipca 1873 roku w Brwinowie wziął ślub z Marią Magdaleną Lamparską (1853-95), córką Michała i Apolonii Drac. Małżonkowie mieli dziewięcioro dzieci: Władysław Józef Marian (1874); Feliks Piotr (1876); Józef Stanisław (1879); Stanisław Józef (1881); Karolina Anna (1883); Sabina Maria (1884); Aleksander Adam (1888); Maria Aniela (1889); Maria Magdalena (1891).

Ukończył szkołę powiatową w Rawie, a następnie szkołę rolniczą. Po reformie sądowej w 1876 roku został wybrany na sędziego gminnego. Był jednym z czterech sędziów guberni warszawskiej pełniących tę funkcję bez przerwy od 1876 roku, którzy w 1898 zostali wybrani na kolejną trzyletnią kadencję. Stanowisko to pełnił przez 23 lata, do 1899 roku.

Hodowca koni ras wschodnich, za które były wielokrotnie prezentowane na wystawach i nagradzane. Właściciel dóbr Marynin i Parzniew.

Józef Uzdowski zmarł w Warszawie 28 października 1900 roku, w wieku 63 lat. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Brwinowie.  

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Kurjer Codzienny 1888 nr 157 (8 czerwca 1888) + dod. poranny

Kurjer Warszawski 1900 nr 299 (29 października 1900)

Kurjer Warszawski 1886 nr 163 (15 czerwca 1886)

Opiekun Zwierząt Domowych i Pożytecznych: pismo tygodniowe poświęcone hodowli i utrzymaniu inwentarza żywego 1883 nr 24/25 (16 czerwca 1883)

Poradnik dla Gospodyń i dla Mniejszych Posiadaczy Rolnych: dodatek do Zorzy 1883 nr 26 (28 czerwca)

Słowo 1884 nr 79 (4 kwietnia 1884)

Gazeta Sądowa Warszawska 1898 nr 44 (29 października 1898)

Słowo 1889 nr 109 (14 maja 1889)

https://polona.pl

https://wielcy.pl

https://metryki.genealodzy.pl

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim

Obserwuj nas