Smoleński Wincenty

Smoleński Wincenty (1846-1924) Wincenty Smoleński urodził się 19 stycznia 1846 roku w Grabienicach Małych pow. niedzborski. Prawnik, Sędzia Pokoju, uczestnik Powstania Styczniowego, dziedzic dóbr ziemskich Kuznocin. Był synem Józefa i Balbiny ze Smosarskich. Ojciec...

Smoleński Sylwester

Smoleński Sylwester (1802-1885) Sylwester Smoleński urodził się 20 września 1803 roku w Smoleniu Daćbogi, parafia Węgra. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza i Franciszki ze Smoleńskich. Ojciec był dziedzicem majątku Smoleń...