Smoleński Wincenty

, Smoleński Wincenty (1846-1924) Wincenty Smoleński urodził się 19.01.1846 roku w Grabienicach Małych pow. niedzborski, zmarł 18.01.1924 roku w Kuznocinie. Prawnik, Sędzia Pokoju, uczestnik Powstania Styczniowego, dziedzic dóbr ziemskich Kuznocin. Był synem Józefa...

Smoleński Sylwester

Smoleński Sylwester (1802-1885) Sylwester Smoleński-Zima urodził się w 1802 roku w Smoleniu Daćbogi. par. Węgra, zmarł 15.06.1885 roku w Kampinosie. Ksiądz, kanonik honorowy łowicki, proboszcz parafii Kampinos. Był synem Mateusza Smoleńskiego-Zimy h. Doliwa i...