Smoleński Wincenty (1846-1924)

Wincenty Smoleński urodził się 19 stycznia 1846 roku w Grabienicach Małych pow. niedzborski. Prawnik, Sędzia Pokoju, uczestnik Powstania Styczniowego, dziedzic dóbr ziemskich Kuznocin. Był synem Józefa i Balbiny ze Smosarskich. Ojciec był dziedzicem części wsi Grabienice Małe; pochodził z mazowieckiej rodziny drobnoszlacheckiej.

Żonaty; 14 czerwca 1871 roku wziął ślub z Marią Szczepańską, córką Tadeusza i Marianny Eugenii Czyżewskiej h. Topór. Ojciec był urzędnikiem Królestwa Polskiego. Małżonkowie mieli dwóch synów: Stefana (1873) i Tadeusza (1875) oraz córkę Halinę (1876-1946), która wyszła za mąż za Karola Wojzbuna (Woyzbun).

Pochodził z rodziny, która przywiązywała dużą wagę do edukacji. Spośród ośmiorga rodzeństwa, dwóch synów zostało księżmi, dwoje prawnikami, jeden uplasował się wśród czołowych historyków przełomu XIX i XX wieku, jeden został lekarzem. Ukończył szkołę czteroklasową w Mławie, następnie uczył się w Gimnazjum Gubernialnym (Rządowym) w Płocku. Studiował prawo w Szkole Głównej Warszawskiej. W okresie nauki finansowo wspierał go brat Julian, który był księdzem.

Uczestniczył w Powstaniu Styczniowym, a po upadku powstania przebywał w Chęcinach, gdzie rozpoczął pracę w zawodzie prawnika. Następnie przeniesiony został do Sieradza, a w 1876 roku na stanowisko sędziego śledczego w Turku. Po kilku latach pracy przeniósł się do Warszawy, gdzie założył lombard. Udzielał pożyczek pod zastaw nieruchomości i papierów wartościowych, zajmował się też parcelacją majątków ziemskich. Po osiągnięciu odpowiedniego statusu majątkowego wycofał się z interesów.

W 1910 roku kupił folwark Kuznocin pod Sochaczewem. Był znanym i szanowanym w lokalnych sferach ziemskich i prawniczych, także autorem prac historycznych. Sędzia pokoju miasta Sochaczewa i honorowy prezes Towarzystwa Rolniczego Sochaczewskiego. Był również wiceprezesem Komitetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego, który zajmował  udzielaniem zapomóg i pożyczek, rozdawaniem żywności oraz prowadzeniem  schroniska dla ubogich i bezdomnych.

Wincenty Smoleński zmarł 18 stycznia 1924 roku w Kuznocinie pod Sochaczewem. Pochowany został na cmentarzu parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła: 

A. G. Turczyk, Cmentarz parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2010

A. Chodubski,  O zasługach księży Macieja i Juliana Smoleńskich z Grabienic Małych, Studia Gdańskie, Tom XXVI

AP m.st. Warszawa

Kurjer Warszawski, 1915 r.

Kurjer Warszawski, 1911 r.

Wieś Ilustrowana, 1910 r., wrzesień

Strażak : pismo poświęcone pożarnictwu i sprawom Straży Ogniowych Ochotniczych. R. 10, 1910, no 7

50 Letni Jubileusz Monografja Jubileuszowa Sochaczewskiej Straży Pożarnej Ochotniczej. Mińsk Mazowiecki 1931

www.wielcy.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

www.kielakowie.pl

www.sochaczew.pl

Obserwuj nas