Kowalski Tomasz

Wierusz-Kowalski Tomasz (1794-1861) Tomasz Wierusz-Kowalski h. Wieruszowa urodził się w Warszawie w 1794 roku. Właściciel folwarku Witusza. Był synem Jakuba i Marianny z Sierputowskich. Dwukrotnie żonaty; z Zuzanną z Majewskich (ok.1795-1830), córką Jakuba i Salomei z...

Higersberger Roman

Higersberger Roman (1865-1933) Roman Higersberger h. własnego urodził się 5 sierpnia 1865 roku, zmarł 12 grudnia 1933 roku w Ratajach. Właściciel dóbr ziemskich Rataje, działacz społeczny, współzałożyciel korporacji akademickiej „Welecja”. Był synem Feliksa...

Golański Kwiryn

Golański Kwiryn (1829-1862) Kwiryn Golański h. Jastrzębiec urodził się 29 marca 1829 roku we wsi Załuski, parafia Kroczewo, guberni płockiej. Był synem Stefana i Marianny z Ojrzyńskich. Ojciec był dziedzicem dóbr Załuski i Zdunowo.  Był zastępcą wójta gminy Stępów,...

Wieszczycka Bronisława

Wieszczycka Bronisława (1835-1910) Bronisława Teofila Nagórska urodziła się w 1835 roku, w Brześciu Kujawskim. Była córką Teofila i Ludwiki z Wolskich. Zamężna; dnia 28 czerwca 1857 roku w Lubieniu Kujawskim wyszła za mąż za Mateusza Wieszczyckiego h. Grzymała (ur....

Chodakowski Jan

Chodakowski Jan (1818-1863) Jan Baltazar Chodakowski h. Dołęga urodził się około 1818 roku we wsi Chociwek, par.  Krzemienica, gub. warszawska. Dziedzic wsi Wola Stępowska. Był synem Marcina i Łucji z Kawałowskich. Ojciec był obywatelem ziemskim, w 1816 roku ekonomem...