Higersberger Roman (1865-1933)

Roman Higersberger h. własnego urodził się 5 sierpnia 1865 roku, zmarł 12 grudnia 1933 roku w Ratajach. Właściciel dóbr ziemskich Rataje, działacz społeczny, współzałożyciel korporacji akademickiej „Welecja”. Był synem Feliksa Teodozjusza (1820–1888) i Anieli Pulcherii Aleksandry Pruszak h. Leliwa (1837-1877). Ojciec był właścicielem ziemskim.

Absolwent Szkoły Realnej w Warszawie. W latach 1882-88 student Politechniki Ryskiej, ukończył Wydział Mechaniczny. W 1882 r. wstąpił do korporacji akademickiej „Arkonia”, z której wystąpił w 1883 r. Należał do założycieli korporacji „Welecja”, która powstała w 1883 r. w wyniku rozłamu w „Arkonii”.

Po śmierci ojca w 1888 roku został właścicielem dóbr Rataje. W trakcie I wojny światowej, majątek Rataje został zrabowany, skradziono znaczną część inwentarza żywego, w tym ponad 30 koni pozostawiając jednego. W 1929 roku majątek przekazał notarialnie bratankowi. Mieszkał w Ratajach do śmierci.

Roman Higersberger połowę życia poświęcił pracy dla społeczności ziemi gostynińskiej. Dzięki jego staraniom w 1901 roku w Gostyninie otwarto półśrednią szkołę miejską. W latach 1903-25 pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Spożywców „Gostyniak”, przewodniczącym Zarządu Kasy Oszczędnościowej powiatu gostynińskiego. W 1910 został wybrany na radcę Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w 1913 wszedł do rady Towarzystwa Wzajemnego Ubezpieczenia Ruchomości Rolnych „Snop”.

W czasie I wojny światowej zabiegał u władz okupacyjnych o nauczanie w gimnazjum w języku polskim. W 1916 roku stanął na czele Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Gostyninie, której zadaniem było szerzenie oświaty. W 1920 roku wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w Gostyninie. W 1923 roku był współzałożycielem Spółki Akcyjnej Przemysłu Rolniczego „Rolnik”, której celem było wybudowanie w dobrach Rataje młyna parowego, przemiał zboża i sprzedaż mąki. Kapitał spółki wynosił 20 mln marek, podzielonych na 4000 akcji. W listopadzie 1929 roku ustąpił z Zarządu Spółki Przemysłu Rolnego „Rolnik” Sp. z o.o.

Do połowy 1927 r. był przewodniczącym Zarządu Kasy Oszczędności powiatu gostynińskiego. W maju 1927 roku wszedł do komitetu założycielskiego, a następnie do Zarządu gostynińskiego oddziału Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. W 1932 roku był współzałożycielem Kina „Strażak” przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Roman Higersberger zmarł 12 grudnia 1933 roku w wieku 68 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyninie.

Zgodnie z życzeniem zmarłego, grób nie stoi w głównej alei cmentarza, ale usytuowany jest tak, aby z jego miejsca był widoczny dwór w Ratajach.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Zorza: pismo tygodniowe z rysunkami poświęcone sprawom oświaty, dobrobytu i rozwoju społecznego ludu 1916 nr 43

Obwieszczenia Publiczne: dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości 1932 nr 48

Obwieszczenia Publiczne: dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości 1924 nr 27

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego 1915 nr 81

Ludzkość: gazeta polityczna, społeczna, ekonomiczna i literacka 1906 nr 42

Kurjer Warszawski 1898 nr 60

Kurjer Warszawski 1913 nr 277

Kurjer Warszawski 1933 nr 344

https://polona.pl

https://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://familyserch.org

Obserwuj nas