Wierusz-Kowalski Tomasz (1794-1861)

Tomasz Wierusz-Kowalski h. Wieruszowa urodził się w Warszawie w 1794 roku. Właściciel folwarku Witusza. Był synem Jakuba i Marianny z Sierputowskich.

Dwukrotnie żonaty; z Zuzanną z Majewskich (ok.1795-1830), córką Jakuba i Salomei z Kozłowskich. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci: Filip Jakub (1820); Petronella (1822); Andrzej (1823); Marcin (1824); Benigna Rozalia (1828); Marianna (1829-96). Małżonka zmarła 9 stycznia 1830 roku.

Ponownie żonaty; 3 marca 1832 roku w Rokitnie wziął ślub z Weroniką Anastazją Borowską (1811-86), córką, Wawrzyńca Michała i Anny Grym. Małżonkowie mieli dzieci: Ksawera Apolonia (1833), Apolonia Władysława (1834); Helena Konstancja (1836); Leokadia (1841-67); Natalia Urszula Waleria (ok.1846); Julia (1852) – żona doktora Antoniego Kęckiego.

Tomasz Kowalski był dzierżawcą oberży Utrata k/Błonia. Około 1840 roku zakupili folwark Witusza.

Tomasz Kowalski zmarł w 1861 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Sannikach.

W kościele w Osmolinie jest epitafium Tomasza Wierusz-Kowalskiego

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć