Górska Eufrozyna

Górska Eufrozyna (1804-1885) Eufrozyna Benigna Górska h. Świnka urodziła się 11 lutego 1804 roku, zmarła 1.09.1885 roku. Właścicielka ziemska dóbr Zawada w pow. gostynińskim. Córka Norberta Zielińskiego i Kazimiery z Zielińskich. Ojciec był członkiem Zgromadzenia...

Kawecki Michał

Kawecki Michał (1849-1912) Kawecki Michał (1849-1912) Michał Kawecki urodził się 15 września 1849 roku w Różycach w ziemi łęczyckiej; zmarł 25 września 1912 roku w Zawadzie. Ojciec Józefa Stefana Kaweckiego, posła na Sejm II RP. Żonaty; około 1880 roku wziął ślub z...

Apanowicz Cyprian

Apanowicz Cyprian Adam (1833-1920) Cyprian Adam Apanowicz h. Gozdawa urodził się 17 grudnia 1833 roku w Chrapach, pow. zgierski; zmarł 14 stycznia 1920 roku w Dziankówku. Rolnik, działacz społeczny. Organizator Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku....

Mirosławski Bronisław

Mirosławski Bronisław (1880-1936) Bronisław Marian Mirosławski urodził się 6 maja 1880 roku w Warszawie, zmarł 8 kwietnia 1936 roku. Społecznik, założyciel ochronki i szkoły dla ubogich dzieci. Sponsor budowy kościoła w Białotarsku. Współwłaściciel z bratem...