Mirosławski Bronisław (1880-1936)

Bronisław Marian Mirosławski urodził się 6 maja 1880 roku w Warszawie, zmarł 8 kwietnia 1936 roku. Społecznik, założyciel ochronki i szkoły dla ubogich dzieci. Sponsor budowy kościoła w Białotarsku. Współwłaściciel z bratem bliźniakiem – Zygmuntem Janem dóbr ziemskich Czarne. Był synem Zygmunta i Bronisławy Mirosławy z Kretkowskich. Ojciec był właścicielem dóbr Czarne, Kościelna Wieś i Kamionacz.

Był wychowankiem Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie. Pod koniec XIX wieku ojciec podzielił pomiędzy dzieci posiadany majątek. Bliźniakom zapisał dobra Czarne. Na początku XX w. bracia rozbudowali istniejący dwór, kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1921-22. 

W 1902 roku nabył folwarki: Lubaty, Skrzynka i Okna w pow. włocławskim za łączną sumę 54 tys. rubli. W 1906 otrzymał pozwolenie na otwarcie w Czarnem ochronki dla dzieci. Wspierał finansowo ubogich i potrzebujących, pomagał lokalnej młodzieży z biednych rodzin. Przewodniczył Straży Ogniowej w Goreniu i Dąbrówce. Był organizatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, członkiem przysposobienia wojskowego, organizacji rolniczych, leśnych i Akcji Katolickiej. W 1914 roku został powołany do Rady Kasy oszczędnościowo-pożyczkowej w Białotarsku.

Dobrodziej okolicznych kościołów, szczególnie kościoła w Białotarsku, na którego budowę razem z bratem przekazał pieniądze oraz drewno z własnych lasów. Także do tego kościoła w 1936 roku zakupili za 2500 zł ołtarz główny, który parafia nabyła z katedry włocławskiej. Przekazali także drewno na budowę domu katolickiego.

Bronisław Mirosławski zmarł 8 kwietnia 1936 roku. Pochowany został w grobowcu na cmentarzu parafialnym w Białotarsku.

W tym samym grobowcu w 1955 roku pochowany został jego brat Zygmunt.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1899 nr 149

Gazeta Rolnicza 1902 nr 18

Ludzkość: gazeta polityczna, społeczna, ekonomiczna i literacka 1906 nr 42

Zorza: pismo tygodniowe z rysunkami poświęcone sprawom oświaty, dobrobytu i rozwoju społecznego ludu 1914 nr 16

Kurjer Warszawski 1936 nr 109

Archiwum Państwowe w Warszawie

 

Obserwuj nas