Jasieński Zdzisław Henryk

Jasieński Zdzisław Henryk (1868-1893) Zdzisław Henryk Jasieński h. Dołęga urodził się 3 czerwca 1868 roku w Grzegorzewicach, par. Skuły. Pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Był synem Zdzisława Józefa Onufrego i Jadwigi Anieli Aleksandry z Wołowskich h. Na...

Popławski Walenty Jan

Popławski Walenty Jan (1793-1854) Walenty Jan Popławski urodził się 11 lutego 1793 roku w Wólce Raczyborowskiej, pow. orłowski. Dziedzic dóbr Piekary i Turowa Wola, członek Administracji Rządowej Dochodów Tabacznych. Był synem Józefa i Marianny z Jaczyńskich. Żonaty;...