Kołakowski Ludwik

Kołakowski Ludwik (1850-1913) Ludwik Kołakowski urodził się ok. 1850 roku, zmarł 20.09.1913. Członek Sądu Okręgowego w Gostyninie. Był synem Kajetana i Agnieszki z Żelestowskich. Żonaty; dnia 21 sierpnia 1893 roku we Włocławku wziął ślub z Marianną Tomaszewską...

Apanowicz Cyprian

Apanowicz Cyprian Adam (1833-1920) Cyprian Adam Apanowicz h. Gozdawa urodził się 17 grudnia 1833 roku w Chrapach, pow. zgierski; zmarł 14 stycznia 1920 roku w Dziankówku. Rolnik, działacz społeczny. Organizator Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku....