Kowalski Tomasz

Wierusz-Kowalski Tomasz (1794-1861) Tomasz Wierusz-Kowalski h. Wieruszowa urodził się w Warszawie w 1794 roku. Właściciel folwarku Witusza. Był synem Jakuba i Marianny z Sierputowskich. Dwukrotnie żonaty; z Zuzanną z Majewskich (ok.1795-1830), córką Jakuba i Salomei z...