Kowalski Tomasz

Wierusz-Kowalski Tomasz (1794-1861) Tomasz Wierusz-Kowalski h. Wieruszowa urodził się w Warszawie w 1794 roku. Właściciel folwarku Witusza. Był synem Jakuba i Marianny z Sierputowskich. Dwukrotnie żonaty; z Zuzanną z Majewskich (ok.1795-1830), córką Jakuba i Salomei z...

Kowalska Weronika

Kowalska Weronika (1810-1886) Weronika Anastazja Borowska h. Junosza urodziła się w 1811 roku w miejscowości Piaski, par. Pawłowice. Była córką Wawrzyńca Michała i Anny Grym. Zamężna; 3 marca 1832 roku w Rokitnie wzięła ślub z Tomaszem Wierusz Kowalskim (1794-1861),...