Baszyński Jan

Baszyński Jan (1829-1891) Jan Baszyński urodził się w 1829 roku. Podleśny leśnictwa Kampinos. Pomagał powstańcom 1863r. W 1852 roku zdał egzamin na stanowisko podleśnego strażowego. Do 1855 r. pracował na stanowisku Podleśnego Biurowego w Lubieniu – Urząd Leśny...