Uzdowski Józef

Uzdowski Józef (1837-1900) Józef Leon Uzdowski urodził się 28 marca 1837 roku w Golach.  Ziemianin, właściciel Marynina w pow. błońskim. Sędzia gminny powiatu błońskiego, kawaler orderu św. Stanisława III-klasy. Był synem Józefa Jana i Eleonory Rozalii Parol. Ojciec...