Jasieński Zdzisław Henryk

Jasieński Zdzisław Henryk (1868-1893) Zdzisław Henryk Jasieński h. Dołęga urodził się 3 czerwca 1868 roku w Grzegorzewicach, par. Skuły. Pochodził ze starej ziemiańskiej rodziny. Był synem Zdzisława Józefa Onufrego i Jadwigi Anieli Aleksandry z Wołowskich h. Na...