Niewęgłowski Cezary

Niewęgłowski Cezary (1893-1939) Cezary Henryk Niewęgłowski urodził się 22 sierpnia 1893 roku. Major dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Rzymie. Był synem Wiktora – właściciela dóbr Ciotusza Stara. Żonaty z Haliną...