Kowalski Piotr

Kowalski Piotr (1863-1938) Szymon Piotr Kowalski urodził się 2 października 1863 roku w Mirosławicach, par. Kazimierz. Proboszcz parafii Osmolin w latach 1920-1934. Budowniczy cmentarza parafialnego w Osmolinie. Był synem Józefa i Rozalii z Kaszyńskich, ojciec był...