Kowalski Piotr (1863-1938)

Szymon Piotr Kowalski urodził się 2 października 1863 roku w Mirosławicach, par. Kazimierz. Proboszcz parafii Osmolin w latach 1920-1934. Budowniczy cmentarza parafialnego w Osmolinie. Był synem Józefa i Rozalii z Kaszyńskich, ojciec był młynarzem w Mirosławicach.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1887 roku, jako nowo wyświęcony kapłan został skierowany do pracy w Żychlinie. Kolejno pracował w parafiach: 1888 Grodzisk, 1889 Gąbin, 1890 Wola pod Warszawą. W 1891 roku został administratorem parafii Żdżary, a w 1914 parafii Wierzbno.

W 1917 roku został proboszczem w Osmolinie. W 1920 roku założył nowy cmentarz parafialny, ponieważ „stary” cmentarz był podmywany wiosennymi roztopami i dochodziło do skażeń wód podziemnych.  

Ksiądz Piotr Kowalski zmarł 2 grudnia 1938 roku. Pochowany został na cmentarzu w Osmolinie.

 

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć