Rosiński Antoni

Rosiński Antoni (1803-1881) Antoni Rosiński urodził się 6 czerwca 1803 roku. Ksiądz, długoletni proboszcz par. Osmolin Święcenia kapłańskie przyjął w 1832 roku. Proboszcz parafii Młodzieszyn w latach 1840-55, następnie został skierowany na urząd proboszcza do...

Kowalski Piotr

Kowalski Piotr (1863-1938) Szymon Piotr Kowalski urodził się 2 października 1863 roku w Mirosławicach, par. Kazimierz. Proboszcz parafii Osmolin w latach 1920-1934. Budowniczy cmentarza parafialnego w Osmolinie. Był synem Józefa i Rozalii z Kaszyńskich, ojciec był...