Apanowicz Cyprian

Apanowicz Cyprian Adam (1833-1920) Cyprian Adam Apanowicz h. Gozdawa urodził się 17 grudnia 1833 roku w Chrapach, pow. zgierski; zmarł 14 stycznia 1920 roku w Dziankówku. Rolnik, działacz społeczny. Organizator Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku....