Lewartowski Adam

Lewartowski Adam (1850-1909) Adam Józef Lewartowski urodził się 23 grudnia 1850 roku w Łęczycy. Długoletni pracownik cukrowni Model i Sanniki. Był synem Jana Nepomucena i Rozalii Florentyny Meller. Ojciec był poborcą Kasy Powiatu Łęczyckiego. Żonaty; 30 stycznia 1881...

Grzybowski Leonard

Grzybowski Leonard (1878-1905) Leonard Grzybowski urodził się w 1871 roku w Lublinie, zmarł 15.02.1905 w Modelu. Chemik przemysłu cukrowniczego, autor wielu opracowań dotyczących oznaczania i rafinacji cukru. Był synem Aleksandra (1825- ) i Kamilli (1844 – )z...

Owidzki Alojzy

Owidzki Alojzy Aleksander Hipolit (1849-1924) Alojzy Aleksander Hipolit Owidzki urodził się 13 sierpnia 1849 roku w Łaźniewie, zmarł 24.05.1924 roku. Zarządca cukrowni Model. Syn Jana Prospera (1821 – 1856); ojciec zmarł w Kątach k. Sochaczewa i Magdaleny...

Bielawski Aleksander

Bielawski Aleksander (1822-1877) Aleksander Bielawski urodził się w 1822 roku w Warszawie; był synem Jozafata (Józefa) i Józefy Joanny Wiktorii (3im.) z Miklaszewskich. Cukrownik, pierwszy dyrektor cukrowni w Młodzieszynie, która do końca XIX wieku była największym...

Poradowski Mateusz

Poradowski Mateusz (1845-1902) Mateusz Poradowski urodził 12 września 1845 w Mąkolinie, parafia Łętowo, był synem Michała i Maryanny z Gralaków. Urzędnik Cukrowni Młodzieszyn Fabryczny. Żonaty, 2 lutego 1873 roku w Warszawie wziął ślub z Marianną Sierakowską (ur....