Grzybowski Leonard (1878-1905)

Leonard Grzybowski urodził się w 1871 roku w Lublinie, zmarł 15.02.1905 w Modelu. Chemik przemysłu cukrowniczego, autor wielu opracowań dotyczących oznaczania i rafinacji cukru. Był synem Aleksandra (1825- ) i Kamilli (1844 – )z domu Knyspel.

Żonaty; 16 lipca 1898 roku w kościele św. Krzyża w Warszawie wziął ślub z Zofią Marią Marcellą Majewską, córką Stanisława i Ewy z Sułowskich. Małżonkowie mieli córkę Marię Joannę (1898-1915).

Szkołę średnią ukończył w Lublinie. Rodzina nie była zamożna, dlatego udzielał korepetycji w celu zarabiania na opłacenie nauki. Po ukończeniu gimnazjum, nie mogąc podjąć studiów odbył służbę wojskową, w trakcie której nabawił się reumatyzmu. Pracę zawodową rozpoczął od cukrowni Czersk, gdzie był zatrudniony jego starszy brat Stanisław. Kilka miesięcy studiował cukrownictwo w Brunszwiku. Następnie pracował w cukrowniach Sokołówka na Podolu, Krasiłów, Sanniki i Model. Pracując zawodowo angażował się w prowadzenie badań nad technologiami cukrowniczymi oraz chemii analityczno-cukrowniczej.

Wiele jego prac zostało zamieszczanych w Gazecie Cukrowniczej m.in. należy wymienić:

„Analiza cukrzyc i melasiny”; nr 18 z 1902 r.  

„Metoda oznaczania sacharozy, rafinozy, cukru gronowego i przemienionego, występujących w mieszaninach obok siebie”; nr 20 z 1903 r.

„Wzory do oznaczania sacharozy, rafinozy, cukru gronowego oraz przemienionego, metodą rozkładu ciał redukujących wodzianem barytu.” nr 20 z 1903 r.

„Sposób użycia siarczanu rtęci przy oznaczaniu rafinozy, wobec ciał redukujących.”; nr 21 z 1904 r.

„W kwestyi oznaczania sacharozy i rafinozy wobec cukru przemienionego i gronowego.”; nr 21 z 1904 r.

„Krytyka pracy I. Fogelberga: O oznaczaniu sacharozy i rafinozy wobec dekstrozy i cukru przemienionego.”; nr 22 z 1904 r.

„Metoda oznaczania cukru trzcinowego oraz rafinozy wobec ciał redukujących, w świetle nowych badań.”; nr 22 z 1904 r. 

„O strącaniu barytu za pomocą siarczanu rtęciowego.”; nr 23 z 1904 r.

Jego rozprawa pt: „Metoda barytowa oznaczania cukru, rafinozy, cukru przemienionego” została przetłumaczona na wiele języków obcych i przyniosła mu rozgłos.

Leonard Grzybowski zmarł 15 lutego 1905 w Modelu, w wieku 33 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gąbinie.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl  

http://wielcy.pl

https://geneteka.genealodzy.pl

https://polona.pl

Gazeta Handlowa: pismo poświęcone handlowi, przemysłowi fabrycznemu i rolniczemu 1900 nr 155

Gazeta cukrownicza 1905 nr 21

Chemik Polski 1905 nr 8

Gazeta Polska (dawniej Codzienna) 1905 nr 55

Chemik polski 1906 nr 12

Gazeta Cukrownicza 1924 nr 9-10

Gazeta Cukrownicza 1924 nr 19-22

Gazeta cukrownicza 1929 nr 45

Archiwum Państwowe w Płocku

Obserwuj nas