Mirosławski Bronisław

Mirosławski Bronisław (1880-1936) Bronisław Marian Mirosławski urodził się 6 maja 1880 roku w Warszawie, zmarł 8 kwietnia 1936 roku. Społecznik, założyciel ochronki i szkoły dla ubogich dzieci. Sponsor budowy kościoła w Białotarsku. Współwłaściciel z bratem...