Ojrzanowska Marianna

Ojrzanowska Marianna (1813-1903) Marianna Sroczyńska urodziła się około 1813 roku. Matka ks. Józefa Ojrzanowskiego, proboszcza parafii Giżyce. Zamężna; około 1835 roku wyszła za mąż za Ignacego Ojrzanowskiego  (1803-59). Ignacy był karczmarzem w Skroninie. Małżonkowie...

Suski Piotr

Suski Piotr (1818-1892) Piotr Feliks Suski h. Pomian urodził się 20 maja 1818 roku w Turowicach, parafia Jasieniec, pow. grójecki. Właściciel dóbr Giżyce i Ruszki. Był synem Wiktora i Anny Tąkiel h. Korczak. Dwukrotnie żonaty; dnia 16 lipca 1843 roku w Głownie wziął...