Suski Piotr (1818-1892)

Piotr Feliks Suski h. Pomian urodził się 20 maja 1818 roku w Turowicach, parafia Jasieniec, pow. grójecki. Właściciel dóbr Giżyce i Ruszki. Był synem Wiktora i Anny Tąkiel h. Korczak.

Dwukrotnie żonaty; dnia 16 lipca 1843 roku w Głownie wziął ślub z Marią Skarżyńską h. Bończa, córką Leopolda i Nepomuceny Joanny Leskiej z Leszcza. Małżonkowie mieli troje dzieci: Barnaba Onufry Antoni (1844); Wincenty Szymon Pomian (1845); Bibianna Ewa Leokadia (1847). Maria zmarła 19 grudnia 1847 roku, w wieku 25 lat.

Dnia 15 stycznia 1851 roku w Dmosinie wziął ślub z Antoniną Bibianną Skarżyńską, również córką Leopolda i Nepomuceny Joanny Leskiej z Leszcza. Małżeństwo dochowało się trzynaściorga dzieci; Franciszka (1851); Marianna Anna Nepomucena (1853-55); Waleria Eufemia (1854-1937); Paulina (1857-1928); Agrypina Joanna (1858); Janina (1858-1906); Kamilla (1860); Sylwina Eleonora (1862); Władysław (1863-1943); Lucjan (1865-1950); Bronisława (1866); Helena Julia (1868); Henryk (1869-1908).

Po ślubie z Marią zakupił za 48.800 rubli srebrem od Józefa i Józefy Młodeckich dobra Zakrzew w pow. radomskim. Dobra sprzedał w 1856 roku Władysławowi Grodzińskiemu za 66.000 rs. W kościele w Zakrzewie znajduje się epitafium zmarłej w 1847 roku żony.

Przed 1860 rokiem zakupił majątek Warpęsy w par. Jasieniec. pow. grójecki. Piotr Suski był fundatorem ołtarza do kościoła parafialnego w Rzeczycy. Na ten cel przekazał 1000 rubli.

W 1872 roku zakupił majątek Giżyce. W 1875 roku przebudował ówczesny dwór, nadając mu neogotyckie formy (pałac w formie włoskiej willi, z dużymi tarasami ze wszystkich stron i z dwiema równoległymi wieżami). Zmieniono również strukturę ogrodu z barokowego na krajobrazowy.

Około 1880 roku do kościoła w Giżycach zakupił nową ambonę i ołtarz do kaplicy bocznej. Finansowo wsparł budowę kruchty przy tym kościele.

Piotr Suski zmarł w Giżycach 18 stycznia 1892 roku, w wieku 73 lat. Pochowany został w kaplicy grobowej na cmentarzu w Giżycach. W kościele parafialnym po lewej stronie ołtarza umieszczone zostało epitafium Piotra Suskiego.

Pałac w Giżycach pozostał w rękach rodziny Suskich do 1945 roku. W czasie Kampanii Wrześniowej w 1939 roku znajdował się w nim szpital polowy.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Warszawska 1892 nr 16

Gazeta Warszawska 1870 nr 204

Przegląd Katolicki nr 23 z 4 czerwca 1885 r.

Kurjer Warszawski : dodatek poranny R.72 nr 48 (17 lutego 1892)

Człowiek i Natura 2000, Iłów

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

www.wielcy.pl

www.powgizyce.pl

Obserwuj nas