Suski Piotr Feliks (1818-1892)

Piotr Feliks Suski urodził się 20 maja1818 roku w Turowicach, par. Jasieniec, pow. grójecki. Właściciel dóbr Giżyce i Ruszki. Był synem Wiktora Suskiego h. Pomian i Anny Tąkiel h. Korczak.

Dwukrotnie żonaty; dnia 16 lipca 1843 roku w Głownie wziął ślub z Marią Skarżyńską h. Bończa, córką Leopolda i Nepomuceny Joanny Leskiej z Leszcza. Małżeństwo było prawdopodobnie bezdzietne.

Po śmierci pierwszej żony w 1847 roku ożenił się ponownie w 1851 roku z Antoniną Bibianną Skarżyńską, córką Leopolda i Nepomuceny Joanny Leskiej z Leszcza. Małżeństwo dochowało się dwanaściorga dzieci; Eufemia (1854-1937); Paulina (1857-1928); Agrypina Joanna (1858); Janina (1858-1906); Kamilla (1860); Eleonora (1860); Sylwina Eleonora (1862); Władysław (1863-1943); Lucjan (1865-1950); Bronisława (1866); Helena Julia (1868); Henryk (1869-1908).

W 1872 roku zakupił dobra Giżyce. W 1875 r. przebudował ówczesny dwór, nadając mu neogotyckie formy. Zmieniono również strukturę ogrodu z barokowego na krajobrazowy. Pałac w formie włoskiej willi, z dużymi tarasami ze wszystkich stron i z dwiema równoległymi wieżami, pozostał w rękach rodziny Suskich do 1945 roku. W czasie Kampanii Wrześniowej w 1939 roku znajdował się w pałacu szpital.

Był fundatorem ołtarza do kościoła parafialnego w Rzeczycy. Na ten cel przekazał 1000 rubli.

Piotr Suski zmarł w Giżycach 18 stycznia 1892 roku, w wieku 73 lat. Pochowany został w kaplicy grobowej na cmentarzu w Giżycach. W kościele parafialnym po lewej stronie ołtarza umieszczone jest epitafium Piotra Suskiego.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

Gazeta Warszawska 1892 nr 16

Gazeta Warszawska 1870 nr 204

Człowiek i Natura 2000, Iłów

www.geneteka.genealodzy.pl

www.metryki.genealodzy.pl

www.wielcy.pl

www.powgizyce.pl

Obserwuj nas