Żukotyński Michał

Żukotyński Michał (1866-1921) Michał Wojciech Żukotyński h. Sas urodził się w 26 stycznia 1866 roku w rodzinnym majątku Przewrocie w guberni podolskiej. Absolwent Politechniki Ryskiej, właściciel majątku Strzyżew. Był synem Feliksa i Emmy z Sadowskich h. Lubicz....

Sztychler Michał

Sztychler Michał (1865-1929) Michał Paweł Sztychler urodził się 29 września 1865 roku w Szwarocinie, par. Rybno. Był synem Franciszka i Teresy z Żywiczyńskich. Ławnik Magistratu, burmistrz Sochaczewa w latach 1924-25. Żonaty; w Rybnie wziął ślub z Antoniną Sadowską,...