Sztychler Michał (1865-1929)

Michał Paweł Sztychler urodził się 29 września 1865 roku w Szwarocinie, par. Rybno. Był synem Franciszka i Teresy z Żywiczyńskich. Ławnik Magistratu, burmistrz Sochaczewa w latach 1924-25.

Żonaty; w Rybnie wziął ślub z Antoniną Sadowską, córką Walentego i Katarzyny z domu Stasiak. 

25.07.1921 r. został powołany na stanowisko ławnika Magistratu miasta Sochaczew. Dnia 11 października 1924 roku został wybrany na burmistrza Sochaczewa. W chwili wyboru na stanowisko miał 60 lat, posiadał wykształcenie „początkowe”, nie należał do żadnej partii i był wyznania rzymskokatolickiego.

Michał Sztychler zmarł w Sochaczewie 11 lutego 1929 roku w wieku 63 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Zawadach.

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć

Źródła:

http://1918.sochaczew.pl/www/6676?title=Rada-Miejska-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym&sochaczew

Obwieszczenia Publiczne : dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości, R.8 № 80 (5 kwietnia 1924)

www.myheritage.com 

AP Warszawa

Obserwuj nas