Sztychler Michał (1864-1929)

Michał Sztychler urodził się w 1864 r., zmarł 11.02.1929 roku. Ławnik Magistratu, burmistrz Sochaczewa w latach 1924-25. Był synem Franciszka i Teresy z domu Żywiczyńskiej. Miał sześcioro rodzeństwa.

25.07.1921 r. został powołany na stanowisko ławnika Magistratu miasta Sochaczew. Dnia 11.10.1924 r. został wybrany na burmistrza Sochaczewa. W chwili wyboru na stanowisko miał 60 lat, posiadał wykształcenie „początkowe”, nie należał do żadnej partii i był wyznania rzymskokatolickiego.

Michał Sztychler zmarł 11 lutego 1929 roku w wieku 63 lat. Pochowany został na cmentarzu w Zawadach

Grób, stan obecny

Galeria dokumentów i zdjęć