Zabłocki Karol

Zabłocki Karol (1831-1896) Karol Zabłocki h. Łada urodził się 9 stycznia 1831 roku, był synem Cypriana i Petronelli z domu de Proft. Ziemianin, dziedzic majątku Rybno, przedsiębiorca. Żonaty; 4 czerwca 1859 roku w Sadkach wziął ślub z Marią Emilią Karoliną Koczorowską...

Zabłocki Cyprian

Zabłocki Cyprian Franciszek (1792-1868) Cyprian Franciszek Józef Witalis Zabłocki h. Łada urodził się w 1792 roku. Ziemianin, dziedzic majątku Rybno, urzędnik Królestwa Polskiego. Był synem Stanisława i Katarzyny z Łączyńskich h. Kościesza. Żonaty; ok. 1820 roku w...