Zabłocki Cyprian

Zabłocki Cyprian Franciszek (1792-1868) Cyprian Franciszek Józef Witalis Zabłocki h. Łada urodził się w 1792 roku. Ziemianin, dziedzic majątku Rybno, urzędnik Królestwa Polskiego. Był synem Stanisława i Katarzyny z Łączyńskich h. Kościesza. Żonaty; ok. 1820 roku w...