Zabłocki Cyprian

Zabłocki Cyprian Franciszek (1792-1868) Cyprian Franciszek Józef Zabłocki h. Łada urodził się w 1792 roku, zmarł w 26.11.1868 roku w Warszawie. Ziemianin, dziedzic majątku Rybno, urzędnik Królestwa Polskiego. Był synem Stanisława i Katarzyny z Łączyńskich h....