Smoleński Wincenty

Smoleński Wincenty (1846-1924) Wincenty Smoleński urodził się 19 stycznia 1846 roku w Grabienicach Małych pow. niedzborski. Prawnik, Sędzia Pokoju, uczestnik Powstania Styczniowego, dziedzic dóbr ziemskich Kuznocin. Był synem Józefa i Balbiny ze Smosarskich. Ojciec...